Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Výsledok:

119 ks nájdených
Telefónne čislo:
(042) 4433842, (042) 4433381
Mobil:
(057) 7580421
Fax:
(043) 4300336, (043) 4300336
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 51 Nová Dubnica, Trenčianska 863/66
Sídlo:
018 51 Nová Dubnica, Trenčianska 863/66

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5516943, (033) 5516944
Mobil:
(033) 5516946
Fax:
(051) 7582567, (051) 7582567
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Paulínska 9
Sídlo:
917 01 Trnava, Paulínska 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4155549
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 54792235, (02) 54792235
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Kuzmányho 5
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Kuzmányho 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(052) 7722618
Mobil:
(043) 4230460
Fax:
(052) 7722591, (052) 7722591
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Námestie Sv. Egídia 3004/110
Sídlo:
058 01 Poprad, Námestie Sv. Egídia 3004/110

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 5838222
Mobil:
+421-0903-549-387
Fax:
(043) 5838159, (043) 5838159
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
026 01 Dolný Kubín, Radlinského 1735/29
Sídlo:
026 01 Dolný Kubín, Radlinského 1735/29

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4329577
Mobil:
(041) 4332411
Fax:
(036) 6355148, (036) 6355148
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2042
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2042

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6573111, (032) 6573112
Mobil:
(0800) 122 222
Fax:
(032) 6528916, (032) 6528916
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 83 Trenčín, Legionárska 14
Sídlo:
911 83 Trenčín, Legionárska 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5623442
Mobil:
(046) 5192122
Fax:
(041) 5624925, (041) 5624925
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 94 Žilina, ul. Republiky 1050/14
Sídlo:
010 94 Žilina, ul. Republiky 1050/14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7760360
Mobil:
(046) 5192122
Fax:
(041) 5624925, (041) 5624925
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, M.R.Štefánika 69
Sídlo:
916 01 Stará Turá, M.R.Štefánika 69

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7760360
Mobil:
(046) 5192122
Fax:
(041) 5624925, (041) 5624925
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 952/1
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Pod hájom 952/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7441882, (032) 7441883
Mobil:
0902 092 458
Fax:
(032) 7441884, (032) 7441884
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Palackého 8
Sídlo:
911 01 Trenčín, Palackého 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6402566, (035) 6402567
Mobil:
0902 092 458
Fax:
(032) 7441884, (032) 7441884
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Ľ. Štúra 3
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Ľ. Štúra 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4221895
Mobil:
0902 092 458
Fax:
(043) 4221904, (043) 4221904
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Osloboditežov 1
Sídlo:
036 01 Martin, Osloboditežov 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5439444
Mobil:
(048) 4712614
Fax:
(02) 57780519, (02) 57780519
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Pauleho 2/5
Sídlo:
971 01 Prievidza, Pauleho 2/5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 7493164
Mobil:
(048) 4712614
Fax:
(02) 57780519, (02) 57780519
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
958 01 Partizánske, Generála Svobodu 1069/4
Sídlo:
958 01 Partizánske, Generála Svobodu 1069/4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 40201511, (02) 40201526
Mobil:
(02) 40201528
Fax:
(02) 40201541, (02) 40201541
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 14 Bratislava, Kazanská 44, P. O. Box 31
Sídlo:
820 14 Bratislava, Kazanská 44, P. O. Box 31

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5516270, (0800) 120004 zelená linka
Mobil:
(02) 40201528
Fax:
(02) 40201541, (02) 40201541
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Vežkoblahovská 23
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Vežkoblahovská 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7754614
Mobil:
(033) 5353402
Fax:
(02) 40201541, (02) 40201541
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 03 Šaža, Areál Duslo, č. 14
Sídlo:
927 03 Šaža, Areál Duslo, č. 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 7413941
Mobil:
(033) 5353402
Fax:
(02) 40201541, (02) 40201541
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
936 01 Šahy, Hontianska 4
Sídlo:
936 01 Šahy, Hontianska 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6516919, (037) 6516920
Mobil:
(037) 6516921
Fax:
(02) 40201541, (02) 40201541
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Sládkovičova 1 (za divadlom A.Bagara)
Sídlo:
949 01 Nitra, Sládkovičova 1 (za divadlom A.Bagara)

Top Služby: