Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Výsledok:

468 ks nájdených
Telefónne čislo:
(045) 6856300
Mobil:
(053) 4173203, (053) 4173204
Fax:
(045) 6856873, (045) 6856873
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
968 01 Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety 103
Sídlo:
968 01 Nová Baňa, Nám. Svätej Alžbety 103

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 7728111, (0850) 123303
Mobil:
(041) 5001295
Fax:
(032) 7432060, (032) 7432060
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Rozmarínová 21
Sídlo:
945 01 Komárno, Rozmarínová 21

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6408970, (035) 6408971
Mobil:
(0850) 123303
Fax:
(032) 7432060, (032) 7432060
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Nám.Slobody 1
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Nám.Slobody 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7582566
Mobil:
(0850) 123303
Fax:
(051) 7582567, (051) 7582567
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Hlavná 108
Sídlo:
080 01 Prešov, Hlavná 108

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6251362, 66
Mobil:
(0850) 123303
Fax:
(051) 7582567, (051) 7582567
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Rooseveltova 6
Sídlo:
040 01 Košice 1, Rooseveltova 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(0850) 123303, (02) 20668111
Mobil:
(033) 5516946
Fax:
(051) 7582567, (051) 7582567
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 01 Bratislava, Slávičie údolie 106
Sídlo:
831 01 Bratislava, Slávičie údolie 106

Top Služby:

Telefónne čislo:
(056) 6889801
Mobil:
(033) 5516946
Fax:
(051) 7582567, (051) 7582567
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Námestie osloboditežov 78
Sídlo:
071 01 Michalovce, Námestie osloboditežov 78

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5510081
Mobil:
(033) 5516946
Fax:
(051) 7582567, (051) 7582567
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 02 Dunajská Streda, Kukučínova 32,
Sídlo:
811 02 Dunajská Streda, Kukučínova 32,

Top Služby:

Telefónne čislo:
(058) 7331201
Mobil:
(033) 5346922, (033) 5546029
Fax:
(048) 4153884, (048) 4153884
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Štúrovo námestie 8
Sídlo:
911 01 Trenčín, Štúrovo námestie 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 58253500
Mobil:
(033) 5346922, (033) 5546029
Fax:
(048) 4153884, (048) 4153884
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
824 60 Bratislava, Plynárenská 7/A
Sídlo:
824 60 Bratislava, Plynárenská 7/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4155549
Mobil:
(02) 63810051
Fax:
(02) 54792235, (02) 54792235
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Kuzmányho 5
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Kuzmányho 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 53630672
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(02) 53630671, (02) 53630671
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
926 01 Sereď, Dionýza Štúra (MsKS Kino NOVA)
Sídlo:
926 01 Sereď, Dionýza Štúra (MsKS Kino NOVA)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(044) 5526084
Mobil:
0905 812 313
Fax:
(044) 5528832, (044) 5528832
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Osloboditežov 29
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Osloboditežov 29

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6417381-3
Mobil:
+421-0903-549-387
Fax:
(041) 7002728, (041) 7002728
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice 11, Moldavská 10
Sídlo:
040 11 Košice 11, Moldavská 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 4893194
Mobil:
+421-0903-549-387
Fax:
(044) 5474949, (044) 5474949
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
991 06 Záhorce, Krtíšska 12
Sídlo:
991 06 Záhorce, Krtíšska 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(053) 4187111
Mobil:
+421-0903-549-387
Fax:
(053) 4424256, (053) 4424256
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 5
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4440419, (042) 4440420
Mobil:
+421-0903-549-387
Fax:
(053) 4424256, (053) 4424256
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Námestie Matice Slovenskej 1293
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Námestie Matice Slovenskej 1293

Top Služby:

Telefónne čislo:
(053) 4821302, (053) 4823039
Mobil:
+421-0903-549-387
Fax:
(053) 4424256, (053) 4424256
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
056 01 Gelnica, Hlavná 24
Sídlo:
056 01 Gelnica, Hlavná 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 5634597
Mobil:
+421-0903-549-387
Fax:
(053) 4424256, (053) 4424256
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Svätoplukova 24
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Svätoplukova 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(056) 6725151
Mobil:
+421-0903-549-387
Fax:
(053) 4424256, (053) 4424256
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Kukučínova 184/1
Sídlo:
075 01 Trebišov, Kukučínova 184/1

Top Služby: