Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Výsledok:

29 ks nájdených
Telefónne čislo:
(0850) 111116, (0850) 111117
Mobil:
(02) 58276834
Fax:
(02) 58276091, (02) 58276091
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
824 79 Bratislava, Plynárenská 7/C
Sídlo:
824 79 Bratislava, Plynárenská 7/C

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 4464087
Mobil:
(037) 6556943, (037) 6556944
Fax:
(031) 5529475, (031) 5529475
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, Nám. Slobody 1
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, Nám. Slobody 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 6313509
Mobil:
(032) 7484421
Fax:
(041) 5643481, (041) 5643481
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Nám. Šoltésovej 2
Sídlo:
934 01 Levice, Nám. Šoltésovej 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5516826
Mobil:
(055) 6254125, (055) 6254122
Fax:
(02) 59332200, (02) 59332200
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Pekárska 40/A
Sídlo:
917 00 Trnava, Pekárska 40/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7335495
Mobil:
(057) 4880752
Fax:
(02) 43410296, (02) 43410296
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Ždiarska 11
Sídlo:
949 01 Nitra, Ždiarska 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 48247908, (02) 48247904
Mobil:
0907 250 232
Fax:
(02) 48247903, (02) 48247903
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava 1, Sabinovská 6
Sídlo:
821 06 Bratislava 1, Sabinovská 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7756198
Mobil:
(02) 43427969
Fax:
(038) 5320459, (038) 5320459
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Mierová 64/2
Sídlo:
066 01 Humenné, Mierová 64/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 48210511
Mobil:
(02) 43427969
Fax:
(02) 48210515, (02) 48210515
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10
Sídlo:
821 02 Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7580471
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Hlavná 138
Sídlo:
080 01 Prešov, Hlavná 138

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7712242
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 4422872, (058) 4422872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
050 01 Revúca, M.R.Štefánika
Sídlo:
050 01 Revúca, M.R.Štefánika

Top Služby:

Telefónne čislo:
(044) 5514952
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 4422872, (058) 4422872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, M.Pišúta 1
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, M.Pišúta 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 5862260, (043) 5885222
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(058) 4422872, (058) 4422872
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Námestie slobody 61
Sídlo:
066 01 Humenné, Námestie slobody 61

Top Služby:

Telefónne čislo:
(0800) 120000 bezplatná infolinka, (0850) 111577 hlásenie škôd na majetku a autách
Mobil:
(036) 7511646
Fax:
(058) 7326444, (058) 7326444
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Hlavná 2/A
Sídlo:
943 01 Štúrovo, Hlavná 2/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6578125
Mobil:
(042) 4324689
Fax:
(051) 7492391
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Štefánikova 56 (budova Jednota)
Sídlo:
949 01 Nitra, Štefánikova 56 (budova Jednota)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 59795505
Mobil:
(02) 52634248, (02) 52631783
Fax:
(02) 52964834, (02) 52964834
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 09 Bratislava, Klemensova 2
Sídlo:
811 09 Bratislava, Klemensova 2

Top Služby: