Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Výsledok:

41 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 53630672
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(02) 53630671, (02) 53630671
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
926 01 Sereď, Dionýza Štúra (MsKS Kino NOVA)
Sídlo:
926 01 Sereď, Dionýza Štúra (MsKS Kino NOVA)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6523226
Mobil:
(037) 6557912
Fax:
(055) 7894170, (055) 7894170
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Rybníková 16
Sídlo:
917 00 Trnava, Rybníková 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44871643
Mobil:
(033) 6412349, (033) 6413991
Fax:
(037) 6580520, (037) 6580520
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 01 Šaža, Hviezdoslavova 121/2
Sídlo:
927 01 Šaža, Hviezdoslavova 121/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(0850) 111116, (0850) 111117
Mobil:
(02) 58276834
Fax:
(02) 58276091, (02) 58276091
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
824 79 Bratislava, Plynárenská 7/C
Sídlo:
824 79 Bratislava, Plynárenská 7/C

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7832289
Mobil:
(055) 6333116
Fax:
(037) 7831055, (037) 7831055
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
952 01 Vráble, Staničná 5
Sídlo:
952 01 Vráble, Staničná 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 6313509
Mobil:
(032) 7484421
Fax:
(041) 5643481, (041) 5643481
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Nám. Šoltésovej 2
Sídlo:
934 01 Levice, Nám. Šoltésovej 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5516826
Mobil:
(055) 6254125, (055) 6254122
Fax:
(02) 59332200, (02) 59332200
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Pekárska 40/A
Sídlo:
917 00 Trnava, Pekárska 40/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54410992, (02) 54410993
Mobil:
(038) 7487251
Fax:
(032) 6490478, (032) 6490478
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Dolné Rudiny 3
Sídlo:
010 01 Žilina, Dolné Rudiny 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 48247908, (02) 48247904
Mobil:
0907 250 232
Fax:
(02) 48247903, (02) 48247903
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava 1, Sabinovská 6
Sídlo:
821 06 Bratislava 1, Sabinovská 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7756198
Mobil:
(02) 43427969
Fax:
(038) 5320459, (038) 5320459
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Mierová 64/2
Sídlo:
066 01 Humenné, Mierová 64/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 48210511
Mobil:
(02) 43427969
Fax:
(02) 48210515, (02) 48210515
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10
Sídlo:
821 02 Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4153951, (048) 4153952
Mobil:
(048) 4153953, (048) 4125836
Fax:
(037) 6515880, (037) 6515880
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Horná 25
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Horná 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7580471
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Hlavná 138
Sídlo:
080 01 Prešov, Hlavná 138

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7580471
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, M.R.Štefánika 2427
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, M.R.Štefánika 2427

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7712242
Mobil:
(02) 57299333
Fax:
(02) 57299319, (02) 57299319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Čsl.armády 10
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Čsl.armády 10

Top Služby: