Výsledok:

53 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 5545173
Mobil:
(033) 5511375 - primátor
Fax:
(033) 5545932, (033) 5545932
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Kalinčiakova 24
Sídlo:
917 01 Trnava, Kalinčiakova 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7786646
Mobil:
(033) 5501150, (033) 5501335
Fax:
(031) 7890886, (031) 7890886
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 16 Krajné, Podkylava
Sídlo:
916 16 Krajné, Podkylava

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7623353
Mobil:
(055) 7287599
Fax:
(057) 7623514, (057) 7623514
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Študentská 4
Sídlo:
069 01 Snina, Študentská 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44884141, (02) 44881109
Mobil:
(02) 55575478
Fax:
(02) 62414569, (02) 62414569
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
834 08 Bratislava 35, Hubeného 23
Sídlo:
834 08 Bratislava 35, Hubeného 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 62312706, (02) 62319822
Mobil:
(02) 55575478
Fax:
(02) 62414569, (02) 62414569
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 04 Bratislava 5, Pankúchova 6
Sídlo:
851 04 Bratislava 5, Pankúchova 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7752732
Mobil:
(02) 55575478
Fax:
(036) 7410060, (036) 7410060
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Duchnovičova 24
Sídlo:
066 01 Humenné, Duchnovičova 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43427453
Mobil:
(02) 55575478
Fax:
(036) 7410060, (036) 7410060
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 03 Bratislava 2, Bachova 4
Sídlo:
821 03 Bratislava 2, Bachova 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7465401, (051) 7465403
Mobil:
(051) 7465405
Fax:
(036) 7410060, (036) 7410060
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Duklianska 16
Sídlo:
080 01 Prešov, Duklianska 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52496800, (02) 52497296
Mobil:
(033) 5511654
Fax:
(02) 45257931, (02) 45257931
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 07 Bratislava 1, Vazovova 6
Sídlo:
811 07 Bratislava 1, Vazovova 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43422552
Mobil:
(033) 5511654
Fax:
(031) 7707896, (031) 7707896
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 01 Bratislava 2, Tomášikova 2
Sídlo:
821 01 Bratislava 2, Tomášikova 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6420859, (035) 6449155
Mobil:
(035) 6449156
Fax:
(058) 4426086, (058) 4426086
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 61 Nové Zámky, Letomostie 3
Sídlo:
940 61 Nové Zámky, Letomostie 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54772028, (02) 54771828
Mobil:
(035) 6449156
Fax:
(058) 4426086, (058) 4426086
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
840 04 Bratislava 4, Mokrohájska cesta 3
Sídlo:
840 04 Bratislava 4, Mokrohájska cesta 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63451677, (02) 63451622
Mobil:
(035) 6449156
Fax:
(037) 6524787, (037) 6524787
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Gercenova 10
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Gercenova 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 7260700
Mobil:
(051) 4584262
Fax:
(055) 7260703, (055) 7260703
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Južná trieda 10
Sídlo:
040 01 Košice 1, Južná trieda 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 64365940, (02) 64365605
Mobil:
00421 905 510 139
Fax:
(031) 5601463, (031) 5601463
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 07 Bratislava 42, Bullova 2
Sídlo:
831 07 Bratislava 42, Bullova 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5424997
Mobil:
(037) 7417180
Fax:
(02) 44259485, (02) 44259485
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, A. Hlinku 44
Sídlo:
971 01 Prievidza, A. Hlinku 44

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5622446
Mobil:
(02) 55422332
Fax:
(042) 4441412, (042) 4441412
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Vinohradská 48
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Vinohradská 48
Sídlo:
931 01 Šamorín, Vinohradská 48
Sídlo:
931 01 Šamorín, Vinohradská 48

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 6312510, (036) 6316970
Mobil:
(032) 7714620
Fax:
(036) 6316971, (036) 6316971
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Pod amfiteátrom 7
Sídlo:
934 01 Levice, Pod amfiteátrom 7

Top Služby: