Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Výsledok:

71 ks nájdených
Telefónne čislo:
(041) 5001293, (041) 5001294
Mobil:
(041) 5001295
Fax:
(048) 4145607, (048) 4145607
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Farská 6
Sídlo:
010 01 Žilina, Farská 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7432056
Mobil:
(041) 5001295
Fax:
(032) 7432060, (032) 7432060
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Vajanského 65
Sídlo:
911 01 Trenčín, Vajanského 65

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5510081
Mobil:
(033) 5516946
Fax:
(051) 7582567, (051) 7582567
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 02 Dunajská Streda, Kukučínova 32,
Sídlo:
811 02 Dunajská Streda, Kukučínova 32,

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6528158
Mobil:
(033) 5512278
Fax:
(02) 53630671, (02) 53630671
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Štefánikova 24
Sídlo:
949 01 Nitra, Štefánikova 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6226740, (055) 6233950
Mobil:
(055) 7289071, (055) 7289072
Fax:
(037) 6517371, (037) 6517371
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Kováčska 49
Sídlo:
040 01 Košice 1, Kováčska 49

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5623442, (041) 5624838
Mobil:
(041) 5070121
Fax:
(041) 5643243, (041) 5643243
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Republiky 14
Sídlo:
010 01 Žilina, Republiky 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 68266446
Mobil:
(02) 63536763
Fax:
(042) 4710385, (042) 4710385
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Farská 1
Sídlo:
949 01 Nitra, Farská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6234111, (055) 6234113
Mobil:
0902 092 458
Fax:
(055) 6234112, (055) 6234112
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Mlynská 27
Sídlo:
040 01 Košice, Mlynská 27

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 59491111, (0850) 111122
Mobil:
0911 226 045
Fax:
(02) 59491112, (02) 59491112
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava 1, Laurinská 18
Sídlo:
811 01 Bratislava 1, Laurinská 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 6316233
Mobil:
(02) 57780730, (02) 57780733
Fax:
(033) 5347103, (033) 5347103
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Vojenská 29
Sídlo:
934 01 Levice, Vojenská 29

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 7072701, (041) 7072702
Mobil:
(041) 7072703, (041) 7072707
Fax:
(041) 7248330, (041) 7248330
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Komenského 24
Sídlo:
010 01 Žilina, Komenského 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7832289
Mobil:
(055) 6333116
Fax:
(037) 7831055, (037) 7831055
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
952 01 Vráble, Staničná 5
Sídlo:
952 01 Vráble, Staničná 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5529474
Mobil:
(037) 6556943, (037) 6556944
Fax:
(031) 5529475, (031) 5529475
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 14/B
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 14/B

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 4464087
Mobil:
(037) 6556943, (037) 6556944
Fax:
(031) 5529475, (031) 5529475
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, Nám. Slobody 1
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, Nám. Slobody 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7418175, (037) 7418176
Mobil:
(032) 7484421
Fax:
(052) 7721644, (052) 7721644
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
029 01 Námestovo, P. O. Hviezdoslava 5
Sídlo:
029 01 Námestovo, P. O. Hviezdoslava 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 6313509
Mobil:
(032) 7484421
Fax:
(041) 5643481, (041) 5643481
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Nám. Šoltésovej 2
Sídlo:
934 01 Levice, Nám. Šoltésovej 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6543187
Mobil:
(055) 6254125, (055) 6254122
Fax:
(034) 6543189, (034) 6543189
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Hurbanova 518
Sídlo:
905 01 Senica, Hurbanova 518

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5516826
Mobil:
(055) 6254125, (055) 6254122
Fax:
(02) 59332200, (02) 59332200
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Pekárska 40/A
Sídlo:
917 00 Trnava, Pekárska 40/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 55410625
Mobil:
(0915) 266779
Fax:
(033) 7718049, (033) 7718049
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava, Grösslingova 38/40
Sídlo:
821 09 Bratislava, Grösslingova 38/40

Top Služby: