Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 49101010, (02) 55649121
Mobil:
(031) 5624210, (031) 5624474
Fax:
(02) 55573022, (02) 55573022
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava, Šumavská 34
Sídlo:
821 08 Bratislava, Šumavská 34

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5529474
Mobil:
(037) 6556943, (037) 6556944
Fax:
(031) 5529475, (031) 5529475
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 14/B
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 14/B

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45926559, (02) 45926084
Mobil:
(041) 5033301
Fax:
(043) 4004221, (043) 4004221
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Turecká 6
Sídlo:
903 01 Senec, Turecká 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
0850111400, (02) 57883211
Mobil:
(037) 6556413, (037) 6556414
Fax:
(02) 57883210, (02) 57883210
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 07 Bratislava, Lazaretská 15
Sídlo:
820 07 Bratislava, Lazaretská 15

Top Služby: