Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Výsledok:

40 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 5511743
Mobil:
0905 648 780
Fax:
(033) 5511711, (033) 5511711
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Vajanského 22
Sídlo:
917 01 Trnava, Vajanského 22

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5503351
Mobil:
(035) 7852091
Fax:
(02) 52496063, (02) 52496063
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
932 01 Vežký Meder, Nám.B.Bartóka 3220/25
Sídlo:
932 01 Vežký Meder, Nám.B.Bartóka 3220/25

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4425576
Mobil:
(02) 44633597
Fax:
(02) 44633599, (02) 44633599
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Bratislavská 123
Sídlo:
911 05 Trenčín, Bratislavská 123

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45259041, (02) 45259043
Mobil:
00421 907 105 308
Fax:
(02) 45259045, (02) 45259045
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava 214, Máchova 6
Sídlo:
821 06 Bratislava 214, Máchova 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5643630
Mobil:
00421 903 440 978
Fax:
(048) 4137812, (048) 4137812
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Hurbanova 15
Sídlo:
010 01 Žilina, Hurbanova 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6646336, (034) 6601261
Mobil:
(034) 6614443
Fax:
(02) 43635657, (02) 43635657
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
909 01 Skalica, Potočná 49
Sídlo:
909 01 Skalica, Potočná 49

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7731971, (033) 7731973
Mobil:
(033) 7731972
Fax:
(045) 6744566, (045) 6744566
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Teplická 35
Sídlo:
921 01 Piešťany, Teplická 35

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6330803, (055) 7999969
Mobil:
0905 250 135
Fax:
(055) 7999970, (055) 7999970
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, K dolnej stanici 12
Sídlo:
911 01 Trenčín, K dolnej stanici 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 6317540
Mobil:
(047) 5811732
Fax:
(041) 7233181, (041) 7233181
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 41 Drahovce, Hlavná 208/84
Sídlo:
922 41 Drahovce, Hlavná 208/84

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6556111, (037) 6556121
Mobil:
(02) 40202656, (02) 40202657
Fax:
(02) 50251670, (02) 50251670
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 41 Drahovce, Štefániková 682/12
Sídlo:
922 41 Drahovce, Štefániková 682/12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 58267310
Mobil:
(032) 6508201-3
Fax:
(02) 44455032, (02) 44455032
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava, Galvaniho 5
Sídlo:
821 04 Bratislava, Galvaniho 5

Top Služby: